,

Teamontwikkelruimte App in field test

teamontwikkelruimte

Na een eerste kennismaking, welke eind vorig jaar plaatsvond, met Karin Derksen en Paul Aartsen bij EMC in Groenekan werd er een interessant project op tafel gelegd. Karin had een App nodig om teamontwikkelresultaten in beeld te brengen om inzicht te geven in de ontwikkelruimte van een team om daarmee de  ‘teamontwikkelruimte’ te kunnen verbeteren.

Teams zijn beter in staat om complexe vraagstukken op te lossen dan één enkel individu. Tenminste als het ze lukt om optimaal gebruik te maken van ieders kennis, vaardigheden en ervaringen. Ze hebben daar ontwikkelruimte voor nodig.

Teamontwikkelruimte

Ontwikkelruimte maken teams in de samenwerking met elkaar en hun omgeving. In de optimale ontwikkelruimte voelen teamleden zich uitgedaagd en veilig, ze voelen zich vrij om risico’s te nemen en te experimenteren. Je maakt met je team ontwikkelruimte door vier activiteiten in balans te brengen:

  • • Toekomst creëren
  • • Reflecteren
  • • Organiseren
  • • Dialoog voeren

 

Naarmate het teams beter lukt om aan deze vier activiteiten gelijkmatig aandacht te besteden boeken ze betere resultaten. De app geeft teams inzicht in hoe ze dat doen en praktische tips voor verbetering.

Ondanks dat de App simpel lijkt is de achterliggende techniek complex en is het project in meerdere applicaties opgesplitst:

  • • Service area
  • • Teamsetup area
  • • Webservice voor WordPress Widgets
  • • WebApp

Het geheel wordt dan nog eens ondersteund door de nieuwe website www.teamontwikkelruimte.nl.

In de linker sidebar zie je een voorbeeld van de WordPress Widgets die gemaakt werden “Deelnemers & Teams” en “Branches Pie-Chart”.
Deze widgets tonen dus informatie uit een database van een ander domein en de opbouw is geheel dynamisch.