Berichten

teamontwikkelruimte

Na een eerste kennismaking, welke eind vorig jaar plaatsvond, met Karin Derksen en Paul Aartsen bij EMC in Groenekan werd er een interessant project op tafel gelegd. Karin had een App nodig om teamontwikkelresultaten in beeld te brengen om inzicht te geven in de ontwikkelruimte van een team om daarmee de  ‘teamontwikkelruimte’ te kunnen verbeteren.

Teams zijn beter in staat om complexe vraagstukken op te lossen dan één enkel individu. Tenminste als het ze lukt om optimaal gebruik te maken van ieders kennis, vaardigheden en ervaringen. Ze hebben daar ontwikkelruimte voor nodig.

Teamontwikkelruimte

Ontwikkelruimte maken teams in de samenwerking met elkaar en hun omgeving. In de optimale ontwikkelruimte voelen teamleden zich uitgedaagd en veilig, ze voelen zich vrij om risico’s te nemen en te experimenteren. Je maakt met je team ontwikkelruimte door vier activiteiten in balans te brengen:

 • • Toekomst creëren
 • • Reflecteren
 • • Organiseren
 • • Dialoog voeren

 

Naarmate het teams beter lukt om aan deze vier activiteiten gelijkmatig aandacht te besteden boeken ze betere resultaten. De app geeft teams inzicht in hoe ze dat doen en praktische tips voor verbetering.

Ondanks dat de App simpel lijkt is de achterliggende techniek complex en is het project in meerdere applicaties opgesplitst:

 • • Service area
 • • Teamsetup area
 • • Webservice voor WordPress Widgets
 • • WebApp

Het geheel wordt dan nog eens ondersteund door de nieuwe website www.teamontwikkelruimte.nl.

In de linker sidebar zie je een voorbeeld van de WordPress Widgets die gemaakt werden “Deelnemers & Teams” en “Branches Pie-Chart”.
Deze widgets tonen dus informatie uit een database van een ander domein en de opbouw is geheel dynamisch.

For a small project I created a WebApp utility to generate number lists. With some small adaptions I decided to turn it into a WebApp and make it available for everyone.

On the startscreen pin the app to your home screen to take full advantage of your mobile screen because it removes the address and footer bar after you start your pinned WebApp. ( gives a native App feeling). It will work also on HTML 5 supported browsers like Safari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With this App you can generate a range of numbers with pre- and postfixed values.

The following fields are available:
Preamble
Postamble
Seperator
Start value
Range value
e-mail address

For example:
Preamble: A
Postamble: Z
Seperator: . (decimal point)
Start value: 1234567
Range value: 10
e-mail address: mymail@provider.com

Will give the next result:

 • A 1.234.567 Z
 • A 1.234.568 Z
 • A 1.234.569 Z
 • A 1.234.570 Z
 • A 1.234.571 Z
 • A 1.234.572 Z
 • A 1.234.573 Z
 • A 1.234.574 Z
 • A 1.234.575 Z
 • A 1.234.576 Z

The range may be up to 1.000.000 ( 1 million).

The created range file is created on our servers and a download link is mailed to the given e-mail address.

Notes

Internet connection needed

After a submit with ‘Create number range’ you receive your zipped number file in the specified e-mail address. You need to change one of the values to submit the form again.